Mediation is... er samen uitkomen

In een conflict kan de communicatie zo verstoord raken dat mensen er samen niet meer uitkomen. De enige uitweg lijkt de gang naar de rechter of het starten van een klachtenprocedure. Deze procedures kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien is de relatie na zo'n procedure meestal blijvend verstoord en biedt een vonnis of uitspraak niet altijd een échte oplossing.

Bemiddeling lost geschillen op

Een conflict hebben is vervelend en tijdrovend. Het inschakelen van een onafhankelijke bemiddelaar, ook wel mediator genoemd, kan in dat geval uitkomst bieden. De mediators van Drenth Mediation zijn volledig onafhankelijk en opgeleid om conflicten tot een oplossing te brengen.
Mediation is zinvol onderhandelen, in een zorgvuldig bemiddelingsproces. Een neutrale bemiddelingsdeskundige (mediator) brengt de communicatie weer op gang. Hij/zij begeleidt de onderhandelingen en bewaakt het proces. Liever geen juridische standpunten en touwtrekkerij. Uw zakelijke en persoonlijke belangen staan voorop. Mediation kijkt niet terug maar naar de toekomst.
Belangrijk is dat de mediator geen uitspraak doet. Hij/zij helpt de partijen om een eigen, gezamenlijke oplossing te bereiken. Dat werkt meestal veel beter dan een oplossing "van bovenaf".

Na afronding van de onderhandelingen kunt u door de mediator een zogenoemde vaststellingsovereenkomst laten opstellen. Hierin worden de gemaakte afspraken op een juridisch verantwoorde wijze vastgelegd en wordt deze - indien gewenst - voorzien van een executoriale titel.

Met mediation lost u zelf het probleem op, samen met de persoon of instantie waarmee u het conflict heeft. Een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij. Hij brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. De mediator van Drenth Mediation helpt u bij het vinden van een oplossing voor het conflict.

samenwerken
Er zijn bij mediation meer oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure.